ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Cookies Στατιστικής Ανάλυσης

Τα cookies στατιστικής ανάλυσης βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να καταλάβουν πώς διαδρούν οι επισκέπτες με την ιστοσελίδας συλλέγοντας και αποστέλλοντας ανώνυμες πληροφορίες

ONOMA COOKIE ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

_ga hydroflex.gr HTTP 2 χρόνια

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταγράφη μία μοναδική ID που χρησιμεύει στη δημιουργία στατιστικών δεδομένων για τη χρήση του ιστοτόπου από τον επισκέπτη

Πηγή: https://www.google-analytics.com/analytics.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία (επαρκής)

_gat hydroflex.gr HTTP 1 ημέρα

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται από την Google Analytics για να ελέγξει το ρυθμό εισροής αιτημάτων.

Πηγή: https://www.google-analytics.com/analytics.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία (επαρκής)

_gid hydroflex.gr HTTP 1 ημέρα

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταχωρεί μία μοναδική ID που χρησιμεύει για την καταγραφή στατιστικών δεδομένων σε σχέση με το πώς ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

Πηγή: https://www.google-analytics.com/analytics.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία (επαρκής)

collect google-analytics.com Pixel Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για να στέλνει δεδομένα στην Google Analytics σχετικά με τη συσκευή και τη συμπεριφορά του χρήστη. Καταγράφει τον επισκέπτη σε συσκευές και αγοραστικά κανάλια.

Πηγή: https://www.google-analytics.com/analytics.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Cookies στόχευσης (μάρκετινγκ)

Τα cookies στόχευσης παρακολουθούν τους επισκέπτες σε ιστοσελίδες. Ο σκοπός τους είναι να προβάλουν διαφημίσεις που είναι σχετικές και ενδιαφέρουσες για τα πρόσωπα και για το λόγο αυτό πιο χρήσιμα για τους διαφημιζόμενους και τους διαφημιστές.

ONOMA COOKIE ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

NID google.com HTTP 6 months

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό που αναγνωρίζει τη συσκευή του χρήστη που επιστρέφει. Το ID χρησιμοποιείται για στοχευμένες διαφημίσεις.

Πηγή: https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3144.324901969184!2d23.696246585584387!3d37.992881466555 64!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x14a1bccedc581305%3a0x60152c9b4eeb9555!2zzpvotc-jz4yuim6rzrjot869z47ovsa xmtmsim6rzrjors69zregmta0idq3!5e0!3m2!1sel!2sgr!4v1485781826393

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

Scroll to Top